Agrarisch


Agrarisch

In de agrarische sector hebben we veel opdrachtgevers. De herstructurering van het platteland zorgt ervoor dat veel agrarische bedrijven hun activiteiten veranderen, aanpassen of uitbreiden. Zowel met nieuwbouw van diverse soorten stallen als met aanpassing van bestaande stallen hebben we inmiddels ervaring opgebouwd.

Melkstallen, ligboxstallen, jongveestallen, werktuigbergingen, we hebben ze gebouwd of aangepast in ruimteverdeling. Dan praten we over de bouw van de stallen zelf maar ook over de inrichting en indeling ervan. Daarvoor overleggen we tot in detail met specialisten.

Uiteraard zijn we geen agrariërs, maar inmiddels weten we wel wat boeren willen, hoe ze denken en hoe ze willen werken. Daardoor voelen we ons thuis bij hen en weten zij wat ze aan ons hebben. Een ideale basis om met elkaar verder te gaan. De ene vakman werkt aan de bedrijfsmiddelen van de ander.